Ми знайдемо
          спільну мову!
Телефон/Факс
(03122) 2-15-15

KS: (096) 6-950-950

lifecell: (063) 3-52-52-56

Vodafone: (050) 664-8-665

Ужгород, 88018, вул. Швабська, 67АРозрахувати вартiсть перекладу:

    мова перекладу кількість сторінок:
Вартість перекладу: --- грн.*
* - вказана вартість тільки для перекладу стандартних документів.
Розрахувати

Стандарти і принципи

Стандарти і принципи діяльності Студії перекладів "Мадагаскар"
та Кодекс професійної етики Студії перекладів "Мадагаскар"

Нормативна база
 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засади державної мовної політики» (3 липня 2012 року 
 2. № 5029-VI, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5475-VI від 06.11.2012}
 3. ЗАКОН   УКРАЇНИ «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» (15 травня 2003 року №  802-IV) 
 4. З А К О Н   У К Р А Ї Н И «Про нотаріат» (2 вересня 1993 року № 3425-XII ) 
 5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Міністерство праці та соціальної політики України. Краматорськ-1998. (Наказ Міністерство праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. № 24).
 6. Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної літератури і документації. Міністерство праці України. Національний центр продуктивності. Краматорськ-1997. 
 7. СТТУ АПУ 001-2000. Кваліфікація і сертифікація перекладачів. Загальні вимоги. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перекладачів України». Київ-2000.
 8. СТТУ АПУ 002-2000. Послуги з письмового та усного перекладу. Загальні правила і вимоги до надання послуг. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перекладачів України». Київ-2000.
 
Показники якості письмового перекладу
 
Переклад вважається якісним, якщо:
 • Переклад відповідає вимогам замовника та відповідає початковому тексту за змістом, смислом, оформленням;
 • Переклад не містить граматичних, орфографічних і пунктуаційних помилок;
 • Термінологія перекладу відповідає галузевій приналежності початкового тексту;
 • У перекладі дотримується одноманітність термінів, найменувань, умовних позначень, скорочень, символів.
 
Кваліфікаційні вимоги до перекладача 
 • Компетентність перекладача: перекладач повинен мати базову або повну вищу освіту за даною спеціальністю.
 • Перекладач повинен бути компетентним у мовах, які він використовує під час перекладу (перекладач повинен професійно володіти мовою початкового тексту та мовою перекладу).
 • Перекладач повинен володіти спеціалізованою лексикою за діяльністю замовника, для якого виконує переклад; термінологією тематики на мовах, що використовуються для переказу.
 
Галузеві міжнародні та національні стандарти
 
Перекладач повинен знати та застосовувати при виконанні письмових перекладів СТАНДАРТИ, котрі діють на території України міжнародні та національні стандарти в галузі перекладів, а саме:
 • ISO 2384-77. Документація. Оформлення перекладів;
 • ГОСТ 7.36-88. Неопублікований переклад. Координація, загальні вимоги та правила оформлення;
 • СТТУ АПУ 002-2000. Послуги з письмового та усного перекладу. Загальні правила і вимоги до надання послуг;
 • Рішення Української комісії з питань правничої термінології № 9 (Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.).
 
Тарифікація
 
Тарифи на письмові переклади встановлюються, виходячи з одиниці виміру обсягу, терміну виконання перекладу, мови та складності перекладу. 
 
Складність перекладу передбачає знання перекладачем спеціальної термінології, а також час, який необхідно витратити при роботі над перекладом для вивчення спеціальної літератури, проведення консультацій з фахівцями з тієї тематики перекладу.
 
Одиниця виміру обсягу письмового перекладу
 
Документи для виконання письмового перекладу поділяються на стандартні (довідка про несудимість, свідоцтво про народження, про шлюб, про смерть тощо) та нестандартні, вартість котрих вимірюється знаками З ПРОБІЛАМИ.
 
Одиницею виміру обсягу перекладу є ЗНАК (1800 знаків з урахуванням пробілів). Тариф на письмовий переклад, котрий вимірюється в знаках встановлюється в залежності від складності нестандартного документа. Для підрахунку використовується комп'ютерна програма підрахунку знаків, яка дозволяє визначити кількість знаків у готовому перекладі. Підрахунок знаків може здійснюватися за друкованим текстом. 
 
Оригінальний текст є основою для попереднього, орієнтовного підрахунку обсягу, а остаточний підрахунок здійснюється за готовим перекладом.
 
Примітка: у перекладацькій практиці деяких країн застосовується інша одиниця виміру обсягу письмового перекладу, яким є слово або 1 000 слів вихідного тексту. За обсягом одна тисяча слів приблизно дорівнює 3,5 стандартним сторінкам.
 
Терміни виконання письмового перекладу
 
Встановлення тарифів і коефіцієнтів терміновості безпосередньо пов'язане з терміном виконання та обсягом письмового перекладу. Обсяг перекладу за звичайним тарифом становить 5-7 стандартних сторінок на день, а це значить, що при обсязі перекладу до 15 стандартних сторінок звичайним терміном виконання перекладу є 1-3 робочих дні.
 
Терміновий переклад виконується в строк від 1 (однієї) години, в той же день, коли надійшло замовлення. Терміновим також вважається тариф, коли замовлення надійшло в останній робочий або вихідний день.
 
При його оплаті використовується подвійний тариф. При виконанні термінового переказу Студія перекладів гарантує тільки виконання своєї роботи (перекладу). Щодо нотаріального засвідчення, терміни обумовлюються з нотаріусом.
 
Кодекс професійної етики Студії перекладів "Мадагаскар"
 1. Забезпечувати професійний рівень виконання письмових та усних перекладів.
 2. Дотримуватися точність термінів виконання письмового перекладу, забезпечувати перевірку (вичитування) перекладу перед наданням його замовнику (клієнту).
 3. Постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня.
 4. Дотримуватися конфіденційності матеріалів, наданих для письмового або усного перекладу, і не використовувати отримані відомості в корисливих цілях.
 5. Дотримуватися колегіальності. Не критикувати колег-перекладачів перед замовником (клієнтом).
 6. Не вводити в оману замовника (клієнта) недобросовісною рекламою і не давати хибної інформації про можливості своєї перекладацької діяльності.
 7. Не допускати зриву вже прийнятого замовлення на переклад через відмову від нього на користь іншого замовлення.
 8. Не допускати відмови від продовження надання послуг усного перекладу з необ'єктивних причин.
 9. Не допускати переманювання замовника (клієнта) у перекладацьких агенцій-працедавців, колег-перекладачів; при роботі від імені перекладацького агентства-роботодавця або колеги-перекладача не пропонувати замовнику (клієнту) свої візитні картки, рекламно-інформаційну продукцію і т. п.
 10. Не допускати надання перекладацьких послуг за демпінговими цінами.
 11. З розумінням сприймати обгрунтовані претензії замовника (клієнта) до якості перекладу та вживати необхідних заходів до їх усунення.
 12. Не брати участі у заходах, акціях, що можуть зашкодити репутації Студії Перекладів “Мадагаскар”.