Ужгород
вул. Швабська, 67А
Мукачево
вул. Миру, 7, 3 поверх
вул. Швабська, 67А
вул. Миру, 7, 3 поверх

Калькулятор вартості перекладу

Мова перекладу
Напрям перекладу
К-сть сторінок

Письмовий переклад — це вид перекладу, в якому першотвір і друготвір у процесі перекладу виступають у вигляді письмово зафіксованих текстів, тобто це перевираження письмового тексту, створеного однією мовою, у письмовий текст іншою мовою. Адже переклад — не тільки нова інтерпретація оригіналу; він представляє оригінальний текст по-новому, вводить його в іншу культурну систему, якій властиві інші орієнтири й точки відліку на осях координат. Тай самий переклад живе в цій новій системі координат абсолютно самостійним життям, яке не завжди схоже на життя оригіналу. Усі письмові переклади виконуються за Міжнародним стандартом ISO 17100 : 2015

Письмовий переклад стандартних документів
До стандартних документів належать документи виконані на стандартному бланку та котрі не містять спеціалізованої лексики (технічної, юридичної, медичної тощо).

• свідоцтва про шлюб, народження, розлучення, смерть, зміну прізвища або імені;
• свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи, довідки з податкової інспекції про взяття на облік платника податків;
• довідка про несудимість, сімейний стан;
• довідка про стан рахунку, про доходи, з місця роботи або навчання;
• паспорт (не більше 3 сторінок), водійські права, пенсійне посвідчення, студентський квиток;
• диплом або атестат (без додатка).

Письмовий переклад нестандартних документів
До нестандартних документів відносяться усі документи обсягом більш як 1800 знаків з пробілами та містять спеціалізовану лексику 9технічну, юридичне, медичну та ін.), зокрема нотаріальні заяви, довіреності, контракти, угоди, специфікації до товарів, бухгалтерські документи, витяги РАГСів, додатки до атестатів та дипломів з переліком оцінок та предметів, сертифікати, трудові книжки, медичні виписки, довідки, історії хвороби, інструкції до медпрепаратів, технічна документація до вузлів, пристроїв та механізмів тощо.

За багато років роботи команда перекладачів нашої Студії перекладів освоїла різні текстові напрямки й теми. Найбільш поширені текстові напрямки й теми, що перекладаються у нашому бюро перекладів:

 • Технічні тексти
 • Медичні тексти
 • Установчі документи
 • Юридична документація
 • Переклади літературних текстів
 • Переклади особистих документів (довідок з РАГСу, довідок з місця роботи, з медичних закладів, паспортів, дипломів, атестатів тощо).
 • Переклади особистої листування, як у паперовому, так і в on-line вигляді.
 • Переклади ділової кореспонденція, як у паперовому, так і в  on-line вигляді.
 • Переклади слайдів
 • Переклади етикеток
 • Переклади сайтів
 • Переклади газетних і журнальних статей та багато іншого. 

За необхідності, перекладач письмового тексту залучає фахівців з інших галузей знань, консультантів, експертів, використовує різні допоміжні джерела інформації, котрі забезпечують йому фонові знання про текст: словники, довідники, наукові статті.

Зазвичай, перекладач здійснює повний письмовий переклад, але інколи, на замовлення клієнта, ми можемо робити реферативний або анотаційний (вибірковий) переклад. Кожен з вказаних типів передбачає певні етапи та особливості перекладацької діяльності.

При повному письмовому перекладі перекладач повинен дотримуватися таких правил:
Ознайомитися з оригіналом, уважно переглянувши його. Прочитати увесь текст, користуючись, за потреби, додатковими джерелами інформації: словниками, довідниками, спеціальною літературою тощо.

Написати чорновий варіант перекладу тексту, послідовно працюючи над логічно виділеними частинами першотвору.

Відредагувати переклад, прочитавши його мовчки, щоб ще раз перевірити якість, логіку викладу всього перекладу і внести необхідні поправки. Треба пам'ятати, що перекладач не виконує редагування тексту, спрямоване на вдосконалення як змісту, так і форми (структури) письмового твору.

Реферативний переклад - різновид перекладу, при котрому відбувається стиснення основного змісту вихідного тексту на одній мові засобами іншої, мови, на котру виконується  переклад.

Робота над реферативним перекладом складається з таких етапів:
попереднє ознайомлення з оригіналом, перегляд спеціальної літератури з метою вивчення термінології, уважне прочитання всього тексту; розмітка тексту за допомогою квадратних дужок для виключення другорядних частин і повторів (частини тексту, які підлягають скороченню, беруться у дужки); читання залишених місць і усунення можливих диспропорцій та незв'язності;повний письмовий переклад частини оригіналу, що залишився поза дужками, яка повинна мати вигляд зв'язного тексту, побудованого за тим же логічним планом, що й оригінал.
Анотаційний переклад — (друга назва вибірковий) це вид перекладу, який полягає у складанні анотації оригіналу мовою перекладу.
Анотування (анотація від лат. - зауваження). Анотація — коротка характеристика книги, статті чи рукопису, їх ідейно-політичної спрямованості, змісту, призначення, цінності тощо.

Анотація повинна надати читачеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис, науково-популярна книга тощо), про його побудову (які питання і в якій послідовності висвітлюються, до яких висновків приходить автор), про призначення оригіналу (на якого читача розраховано), а також про обсяг оригіналу, якість викладу, актуальність, обґрунтованість висновків та інших відмінностей першотвору. Різницею між анотацією і статтею чи книгою є характеристика оригіналу. Обсяг анотаційного перекладу в порівнянні з оригіналом визначається або замовником, або редактором, або самим перекладачем залежно від конкретних умов, однак анотації обсягом понад 500 друкованих знаків не роблять.

Стиль анотаційного перекладу книги або статті довільний і визначається лише завданням перекладача — дати коротку характеристику першотвору.

Відгуки клієнтів

Залишити заявку

Додати файл (фото чи документ)
Макс. розмір: 5 MB

Надіслати запит